Không khí - Siêu Thị Hoa Lan

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Dòng lan cần trồng có nắng nhiều, cây phát triển mạnh, dễ hoa. Có thể treo trên cao, trồng được 2 tầng trong vườn lan.

Không khí / Có 14 sản phẩm