Thiên Nga - Siêu Thị Hoa Lan

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Cây ra hoa bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 2 mỗi năm. Bạn nên có kinh nghiệm trồng lan trước đây thì mới mua dòng lan này.

Xem thêm cách trồng tại: http://oho.com.vn/vi/1828/199/199/detailnews/Lan-Cynoches.htm

Thiên Nga / Có 17 sản phẩm