Dòng Giáng Hương - Siêu Thị Hoa Lan

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Dòng cây đơn thân, rễ nhiều và thòng. Cây cần độ ẩm cao và tưới nước nhiều. Thích hợp ghép gỗ.

Dòng Giáng Hương / Có 30 sản phẩm