Lan đột biến - Siêu Thị Hoa Lan

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Dòng cây Quý hiếm đột biến lá hoặc hoa. Có cây lá biên viền màu vàng, trắng hoặc tím. Hoa có chạy tia chớp trong cánh hoa hoặc lưỡi. Thường đột biến nên mỗi cây mỗi khác về cấu trúc đột biến, thậm chí khác nhau về trên từng lá, từng hoa.

Lan đột biến / Có 66 sản phẩm