Dendro nắng - Siêu Thị Hoa Lan

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Dòng cây chịu được nắng nhiều, càng nhiều nắng cây càng khỏe mạnh mạnh, siêng hoa, màu sắc đẹp. Có cây có mùi thơm, có cây phát triển cao lớn, bụi to.

Dendro nắng / Có 80 sản phẩm