Giả hạc chớp Mỹ

Giỏ hàng  

Không có sản phẩm

0 ₫ Tổng cộng

Thanh toán

Giả hạc chớp Mỹ

0914

Điểm nổi bật

Dòng cây cao cấp Chớp Mỹ được cấy mô từ quả đã có hàng. Cây chớp này có cây sẽ ra hình hoa như hình 2 hoặc nếu may mắn sẽ ra cây chớp.

Hình cây bán là hình số 3.

Để xem Video hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa lan, vui lòng nhấn vào đây.

390 000 ₫

Có hàng

Sản phẩm liên quan